Dự kiến ban hành 11 Nghị quyết liên quan đến thi hành Luật Thủ đô

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo về thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XIV, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian tuần cuối tháng 6 hoặc tuần đầu tháng 7/2013.

Tại kỳ họp, ngoài việc xem xét và ban hành nghị quyết các nội dung thường kỳ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013, HĐND TP cũng xem xét và thông qua các tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu; Chương trình phát triển nhà ở; Điều chỉnh giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở công lập trên địa bàn thành phố; một số phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND TP…

Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND TP sẽ ban hành 11 Nghị quyết chuyên đề liên quan đến việc thi hành Luật Thủ đô, cụ thể hóa các điều, khoản thuộc thẩm quyền quy định của HĐND TP như: Nghị quyết về ban hành biện pháp đảm bảo việc thực hiện thu hồi đất, GPMB để thực hiện các dự án đầu tư quan trọng; Quy định diện tích bình quân nhà ở; Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, đất đai, xây dựng…

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần