Dự kiến nguồn vốn đầu tư công của TP Hà Nội năm 2022 là 51.072, 9 tỷ đồng

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều nay, 7/12, tại Kỳ họp thứ 3, các đại biểu HĐND TP khóa XVI xem xét hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 và tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TP.

Theo báo cáo của UBND TP, tỷ lệ giải ngân chung toàn Thành phố đến thời điểm 26/11/2021 mới đạt 44,4%. Ước năm 2021, toàn TP sẽ giải ngân được 38.887 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch TP giao và bằng 93,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 
Về khả năng cân đối nguồn vốn năm 2022, theo dự kiến, nguồn vốn đầu tư công của TP năm 2022 là 51.072, 9 tỷ đồng, thấp hơn dự kiến của T.Ư 510 tỷ đồng, do dành nguồn chi đầu tư phát triển đề chi trả nợ lãi, phí các khoản vay là 510 tỷ đồng. Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, T.Ư không tính toán khoản chi này và địa phương phải cân đối trong dự toán ngân sách giao. Trong đó, kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp TP là 34.376,9 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 16.696 tỷ đồng.
 Quang cảnh Kỳ họp. 
Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, UBND TP đề xuất bố trí mức dự phòng 1.500 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2022 và dự nguồn một khoản kinh phí công tác GPMB thanh toán theo cơ chế linh hoạt, xây dựng hạ tầng các khu đấu giá cấp TP. Đồng thời cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 do năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bện Covid-19….
Thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của UBND TP liên quan đến công tác điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp TP, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị lưu ý các khoản chưa phân bổ chi tiết và để điều hành giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt là khá lớn, trong đó bố trí nguồn thực hiện GPMB và xây dựng hạ tầng các khu đấu giá đất cấp TP là 1.000 tỷ, dự phòng đầu tư công 1.500 tỷ là các khoản chưa xác định được nội dung chi, chưa có nhiệm vụ cụ thể. Đề nghị UBND TP chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án, chuẩn bị thủ tục đầu tư để đủ điều kiện triển khai, góp phần thúc đẩy đưa vốn đầu tư công vào thực hiện, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng GRDP và tạo nguồn thu cho ngân sách TP.
 Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI
Ban KTNS đề nghị UBND TP chỉ đạo khẩn trương rà soát và sớm hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án theo quy định trong những ngày còn lại của năm 2021 để tạo điều kiện cho các dự án này thực hiện và giải ngân kế hoạch 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, có phương án bố trí đủ vốn cho các công trình dự kiến hoàn thành trong năm. Các dự án dự kiến không đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2022 cần được rà soát, chủ động thực hiện các thủ tục gia hạn tiến độ theo quy định.
Tổng vốn đầu tư hỗ trợ các huyện, thị xã thực hiện các Chương trình, đề án là 10.220 tỷ đồng (chiếm 29,7% kế hoạch cấp Thành phố) là tỷ lệ tương đối lớn, thể hiện sự quan tâm của TP trong hỗ trợ nhu cầu đầu tư của các huyện, thị xã, đặc biệt trong đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ đầu tư nâng cấp, xây dựng trường học đạt chuẩn, cho bảo tồn, tôn tạo di tích và nâng cấp tuyến y tế cơ sở. 
Đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát trên cơ sở đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND TP về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Đồng thời, đề nghị lưu ý việc thực hiện định mức hỗ trợ được HĐND TP quyết nghị đòi hỏi các huyện cần dự nguồn ngân sách đầu tư của cấp mình để đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng hoàn thành các dự án này, không được để phát sinh nợ đọng XDCB.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất các danh mục dự án được cập nhật vào danh mục đầu tư công trung hạn đối với các dự án có sử dụng ngân sách Trung ương và các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. Đối với 6 dự án tại biểu 11 là các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm và danh mục các dự án cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, đề nghị UBND TP giao nhiệm vụ và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, làm cơ sở chính thức đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của TP.
Danh mục 39 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố đã được báo cáo, thông qua Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất và đề nghị UBND TP xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án, công trình trọng điểm này trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao nhất, chủ động xác định các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.