Dự kiến thành lập quỹ riêng cho công nghiệp hỗ trợ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Công Thương đang xúc tiến việc thành lập Quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ trực thuộc Bộ. Dự kiến đây là tổ chức tài chính cung cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân, DN sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghiệp hỗ trợ với nguồn vốn dự kiến là 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách Nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có quyết định thành lập, hai năm đầu tiên mỗi năm cấp 500 tỷ đồng, năm thứ ba cấp 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ dự kiến tăng vốn từ các nguồn đóng góp tự nguyện và ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho công nghiệp hỗ trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.