Dự kiến tuyển sinh 7.000 chỉ tiêu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm nay, trường ĐH Cần Thơ có thêm ba ngành mới: hóa dược (mã ngành 206, khối A - B), vi sinh vật học (317, khối B), ngôn ngữ Pháp (754, D1 - D3).

KTĐT - Năm nay, trường ĐH Cần Thơ có thêm ba ngành mới: hóa dược (mã ngành 206, khối A - B), vi sinh vật học (317, khối B), ngôn ngữ Pháp (754, D1 - D3).

Trường Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển 7.000 chỉ tiêu trong kỳ tuyển sinh 2010. Tại cơ sở chính (Cần Thơ), trường tuyển 6.500 chỉ tiêu; cơ sở hai ở Hậu Giang, tuyển 500 chỉ tiêu.

Năm nay, trường có thêm ba ngành mới: hóa dược (mã ngành 206, khối A - B), vi sinh vật học (317, khối B), ngôn ngữ Pháp (754, D1 - D3).

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2010

T

Khối

Mã ĐK

Ngành/chuyên ngành

Chỉ tiêu 2010

T

thi

TS

1

A

101

SP. Toán học

60

2

A

102

SP. Toán - Tin học

60

3

A

103

Toán ứng dụng

60

4

A

104

SP. Vật lý

60

5

A

105

SP. Vật lý - Tin học

60

6

A

106

SP. Vật lý - Công nghệ

60

7

A,D1

107

SP Tiểu học

60

8

A

108

Cơ khí Chế tạo máy

80

9

A

109

Cơ khí Chế biến

80

10

A

110

Cơ khí Giao thông

80

11

A

111

Xây dựng công trình thuỷ

80

12

A

112

Xây dựng DD &CN

120

13

A

113

Xây dựng cầu đường

80

14

A

114

Kỹ thuật Môi trường

80

15

A

115

Điện tử (K thuật ĐT Viễn thông, K thuật điều khiển, Kỹ thuật Máy tính)

180

16

A

116

Kỹ thuật Điện

120

17

A

117

Cơ Điện tử

80

18

A

118

Quản lý công nghiệp

80

19

A

119

Hệ thống thông tin

80

20

A

120

Kỹ thuật phần mềm

80