Đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân golf VN

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 27/10, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg; được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 25/5/2014.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, điều chỉnh danh mục sân golf cả nước tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009; được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 25/5/2014 cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, UBND tỉnh Bình Thuận đã có đề nghị đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và xin chuyển mục đích sử dụng đất sân golf sang xây dựng khu đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần