DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thanh Oai

17-02-2014 10:27
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015) huyện Thanh Oai.
Theo đó, đến năm 2020, đất nông nghiệp chiếm 66,83% (8.277ha); đất phi nông nghiệp chiếm 32,75% (4.056ha); đất đô thị 3,49% (432ha); đất khu dân cư nông thôn 19,67% (2.436ha), còn lại 0,42% là quỹ đất chưa sử dụng. Trong 5 năm đầu kỳ, huyện Thanh Oai sử dụng đất theo kế hoạch đất nông nghiệp giảm, đất phi nông nghiệp tăng, tuy nhiên tỷ lệ tăng, giảm không đáng kể.

UBND TP giao huyện Thanh Oai tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.
TAG: