EVN nợ PV Power hơn 14.000 tỷ đồng tiền điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tính đến hết ngày 31/12/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nợ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 14.000 tỷ đồng.

Trong đó có 2.000 tỷ đồng là lãi chậm trả. Năm 2011, PV Power đã phát 13,35 tỷ kWh, đóng góp trên 13% tổng sản lượng điện toàn quốc nhưng Công ty vẫn bị lỗ do giá điện bán ra chưa bù đắp được giá thành điện sản xuất. Vì vậy, khả năng cân đối tài chính của PV Power không đảm bảo và Tổng Công ty đang phải đi vay vốn với lãi suất không thấp để đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đại diện PVN Power thông báo vẫn kiên quyết triển khai các nhà máy điện đang đầu tư, bao gồm 4 nhà máy điện khí, 5 dự án điện than rất lớn và các dự án điện khác nhằm đưa tổng sản lượng điện sản xuất chiếm trên 20% tổng sản lượng điện toàn quốc vào năm 2015.