DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

EVNHANOI thực hiện tốt học theo lời Bác

Khắc Kiên
28-04-2021 16:30
Kinhtedothi - Ngày 28/4, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tin liên quan
Bí thư Đảng ủy EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn thông tin, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy EVNHANOI đã ban hành Kế hoạch số 106-KH/ĐU ngày 8/6/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ EVNHANOI. Trọng tâm là 6 chương trình công tác toàn khóa; 9 nhiệm vụ chủ yếu và thực hiện chủ đề hàng năm EVNHANOI...
“Quán triệt tinh thần, EVNHANOI luôn thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để nhân rộng với nhiều mô hình gắn với thực tiễn trong toàn đơn vị và đã đạt được những kết quả nhất định” – ông Nguyễn Anh Tuấn nói.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Khắc Kiên
Để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, trong thời gian tới, Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội sẽ tập trung: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội gắn với  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để Đảng bộ EVNHANOI ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lối sống;
Thực hiện tốt nội dung sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể theo chuyên đề hàng năm do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hướng dẫn; Quy định rõ trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, sinh động, thiết thực; chú trọng phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu về những phong trào, mô hình hay, cách làm việc hiệu quả về học tập và làm theo Bác trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng kiến nghị, đề xuất với T.Ư, Thành uỷ Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, giới thiệu các mô hình học tập và làm theo Bác trong doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả để Đảng uỷ EVNHANOI và toàn đảng viên, người lao động tham khảo....
Lãnh đạo EVNHANOI khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy. Ảnh: Khắc Kiên
Tại Hội nghị, các tham luận đã làm rõ vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Yêu cầu đối với EVNHANOI ngày nay luôn xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng văn hóa, con người EVNHANOI đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty. Trong đó, với chủ đề “Các phong trào, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”, Bí thư Đoàn Thanh niên EVNHANOI Nguyễn Thị Thanh Hương đã nhấn mạnh đến những quan điểm, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ; giới thiệu mô hình “Mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên về an toàn, tiết kiệm điện và các dịch vụ điện trực tuyến của EVNHANOI” góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là văn hóa giao tiếp với khách hàng...
Đánh giá cao với các tham luận tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ, thứ nhất tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...
Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thứ ba, thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ CHính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, kiên định, kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, thực sự trở thành nguồn nội sinh, là động lực quan trọng phát triển Thủ đô...
Thứ tư, thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thực 35 của Thành ủy, các văn bản về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... Thứ năm, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...
Tại Hội nghị, lãnh đạo EVNHANOI đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy.