FPT lần đầu tiên bổ nhiệm nữ Phó Tổng giám đốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bà Chu Thị Thanh Hà, sinh năm 1974, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Haiwaii, Mỹ, gia nhập FPT từ năm 1995 và làm việc cho FPT Telecom từ năm 1997.

KTĐT - Bà Chu Thị Thanh Hà, sinh năm 1974, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Haiwaii, Mỹ, gia nhập FPT từ năm 1995 và làm việc cho FPT Telecom từ năm 1997.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần FPT, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT vừa chính thức quyết định bổ nhiệm bà Chu Thị Thanh Hà vào vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Bà Chu Thị Thanh Hà, sinh năm 1974, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Haiwaii, Mỹ, gia nhập FPT từ năm 1995 và làm việc cho FPT Telecom từ năm 1997.

Được biết bà Hà có nhiều năm kinh nghiệm quản trị và là một trong những lãnh đạo trẻ cấp cao của Tập đoàn. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT, bà Hà là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông FPT.

Trước đó, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định miễn nhiệm ông Phan Đức Trung, ông Lê Trung Thành khỏi các vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT.

Ông Phan Đức Trung tiếp tục giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. Ông Lê Trung Thành tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại FPT.

Như vậy sau khi thay đổi, Ban điều hành FPT hiện tại gồm ông Trương Đình Anh sinh năm 1970 – Tổng giám đốc FPT, ông Nguyễn Thế Phương sinh năm 1977 – Phó Tổng giám đốc FPT, bà Chu Thị Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc FPT./.