Gần 40.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy vừa triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đó, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho nhiệm vụ trên là gần 40.000 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn đầu tư phát triển là 32,5 ngàn tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp là gần 1,5 ngàn tỷ đồng, nguồn vốn khác là hơn 5,7 ngàn tỷ đồng. Theo Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, toàn TP có 386 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Số xã đã thực hiện đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2011 - 2014 là 109 xã. Ước thực hiện trong 5 năm (2011 - 2015) có 166 xã đạt chuẩn NTM.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần