Gần 500 đại biểu tham gia Hội thảo về hệ giá trị Việt Nam

Minh An
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 22/11, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới".

Chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí có các Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình, Trần Thanh Lâm.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Lại Tấn.
Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Lại Tấn.

Hội thảo sẽ diễn ra ngày 29/11 theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), 2 điểm cầu tại trực tuyến tại TP Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế, với sự tham gia của 500 đại biểu. Đến nay, BTC đã nhận được hơn 90 tham luận, thẩm định và đưa vào kỷ yếu 79 tham luận với tổng số hơn 900 trang đạt chất lượng cao, có tính thực tiễn

Hội thảo được chia thành 2 phiên thảo luận gồm: Phiên thứ nhất với chủ đề “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"; phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới". Sau khi kết thúc 2 phiên thảo luận, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình: "Hội thảo quốc gia là hoạt động rất quan trọng. Ở đó, chúng ta thu nhặt lại những ý kiến, những "viên ngọc" để đánh giá về quá trình hình thành, quá trình xác định, quá trình hoàn thiện 4 hệ giá trị này".

Hội thảo tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng Nhân dân trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Về công tác chuẩn bị hội thảo, đến nay Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 tham luận của các tác giả. Qua thẩm định bước đầu, các tham luận tập trung phân tích, khẳng định cơ sở lý luận, thực tiễn, tính cấp thiết cũng như yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện các hệ giá trị. Đồng thời, xác định nội dung cốt yếu của các thành tố trong từng hệ giá trị và mối quan hệ giữa các hệ giá trị; xác định nội dung cốt yếu của các thành tố trong từng hệ giá trị và mối quan hệ giữa các hệ giá trị; đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm phát biểu.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm phát biểu.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm cho biết, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, trí thức, nhà quản lý, hội thảo dự kiến sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần