DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Gần 600 cán bộ, phóng viên quán triệt Nghị quyết T.Ư 8

10-01-2014 11:31
Kinhtedothi - Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 600 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, cổng thông tin, bản tin, tạp chí của TP Hà Nội.
Tại Hội nghị, các cán bộ, phóng viên đã được Trưởng Ban tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) tập trung vào các chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; một số vấn đề về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua. Trong đó, trọng tâm vào nội dung tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban tuyên Giáo Thành ủy cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội, năm 2013 Hà Nội thu ngân sách đạt 100,9%; lạm phát được kiềm chế ở mức 6,04%; an sinh - xã hội được tiếp tục được quan tâm, an ninh - quốc phòng được củng cố…

Việc học tập, quán triệt nhằm giúp cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí nắm vững và hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết, qua đó tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong nhân dân trên địa bàn Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
TAG: