Gần dân để tăng tính kết nối

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc học tập và làm theo những lời dặn của Bác về “gần dân, trọng dân” đang được các cấp, các ngành trong cả nước cũng như TP Hà Nội đẩy mạnh thực hiện. Từ đó tăng thêm sự kết nối giữa chính quyền và người dân. Đó là yêu cầu và cũng là giải pháp quan trọng mà Hà Nội đang tập trung thực hiện để hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, DN tốt hơn.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản (đứng giữa) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đan Phượng. Ảnh: Hương Ly
Hiệu quả từ thực tiễn
Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, làm tốt công tác dân vận chính là làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng công tác dân vận cơ quan Nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, bởi đây là nơi quyết định cũng là nơi thực hiện chính sách pháp luật, phải nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân và DN.

Nhìn từ Hà Nội năm vừa qua có thể thấy, công tác dân vận chính quyền luôn bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân từng bước được nâng lên, chuyển biến rõ rệt.

Đặc biệt, với nòng cốt là trên 5.000 tổ dân vận, hệ thống dân vận các cấp TP sâu sát hơn, gắn bó hơn với các cấp chính quyền cơ sở, nhất là những vấn đề đang được quan tâm như cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng… giúp tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của chính quyền các cấp. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, từ TP đến cơ sở đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính để thuận lợi cho người dân; kịp thời giải quyết dứt điểm việc khiếu nại tố cáo, những vấn đề bức xúc của công dân liên quan đến dân sinh ngay từ cơ sở để hạn chế điểm nóng.

Tính đến giữa năm 2021, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hiện đang cung cấp cho người dân, DN là 1.685 dịch vụ. Trong đó, 1.217 dịch vụ công mức độ 3 và 468 dịch vụ công mức độ 4. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tiếp tục được nâng cao. Cán bộ, công chức đã nhận thức đầy đủ hơn về quan điểm “xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”…, đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền TP.

Giúp tạo sự đồng thuận cao

Đặc biệt trong công tác dân vận chính quyền, một trong những kết quả được chỉ rõ là việc cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, để phát huy vai trò, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương. Như tại Hà Nội, mỗi năm, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức hàng chục nghìn cuộc giám sát và phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua hoạt động này đã tập hợp, huy động sự tham gia của toàn dân trong việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân... tăng tính kết nối giữa người dân và chính quyền các cấp.

Tại cuộc phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, hình ảnh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp từ TP đến cơ sở đi tuyên truyền, vận động sâu sát tại những khu vực bị phong tỏa đã để lại những ấn tượng đẹp trong Nhân dân, góp phần quan trọng để TP an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận các cấp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm bắt tình hình người dân; kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết, tạo thành một sức mạnh từ chính người dân trong chiến thắng dịch...

Những kết quả đã đạt được chính là căn cứ để Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 1/10/2021 về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; quan tâm xây dựng các quy chế thực hiện dân chủ trong loại hình mới.

Lãnh đạo TP cũng nhấn mạnh việc phải đưa việc thực hiện công tác dân vận chính quyền là tiêu chí quan trọng trong đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Đồng thời nâng cao vai trò nêu gương, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra xã hội.