Gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Quân ủy T.Ư, Đảng ủy Công an T.Ư, đại diện các bộ, ban, ngành của T.Ư.

Về phía đại biểu TP Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Nội Chính Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Bùi Huyền Mai.

Thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới

Tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình đã trình bày báo cáo kết quả 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ. Trong năm qua, việc triển khai kết luận đã bước đầu tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình trình bày báo cáo tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cụ thể, việc thực hiện cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TƯ trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng đẩy mạnh thực hiện; phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong năm qua, sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cụ thể, các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

Trong đó, nổi bật là giải quyết việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra trong thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết quả sau một năm triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ. Trong đó, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ trong những năm tiếp theo, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hà Nội chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo Bác

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, trong 1 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TƯ được Đảng bộ Hà Nội nghiêm túc triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2021, 100% cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tham luận tại hội nghị. 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tham luận tại hội nghị. 

Các địa phương, đơn vị thuộc TP đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII). Triển khai thực hiện Kết luận số 21 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, việc thực hiện giữa học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai sát sao.

Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, cụ thể là tổ chức nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc nội dung chuyên đề toàn khóa, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô phồn vinh, hạnh phúc, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô Hà Nội vượt qua khó khăn, thách thức.

Trong công tác tuyên truyền, Thành ủy đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Đồng thời, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các địa phương trong năm qua đã triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, đạt được nhiều kết quả rõ nét trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phat biểu kết luận hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phat biểu kết luận hội nghị.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TƯ gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21 và các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung hơn nữa vào thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn để trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đồng thời, chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời non nước”, gồm 12 tập. Trong đó, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần