Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI)

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 13/4, Ban Bí thư T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh miền Bắc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, phân tích, đánh giá những việc đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đồng thời, đề xuất những ý kiến, giải pháp để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa cho rằng, việc phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, vướng mắc, hạn chế của mỗi địa phương sẽ góp phần để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Theo đồng chí, trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng và chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, xây dựng các tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện.