Gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ cụ thể

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 29/5, LĐLĐ TP Hà Nội đã đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo LĐLĐ TP, 100% các cấp công đoàn cơ sở đã tổ chức các hình thức học tập đa dạng, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh từng đơn vị và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành như đổi mới tác phong làm việc ở khối hành chính, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật ở khối doanh nghiệp… tạo ra sức lan tỏa lớn. Trong phong trào thực hành tiết kiệm, các cấp công đoàn đã phối hợp tuyên truyền sử dụng tiết kiệm trên 250 triệu KWh điện với giá trị gần 400 tỷ đồng. Trong thời gian tới, phong trào sẽ tiếp tục được gắn với các hoạt động như "lao động giỏi, lao động sáng tạo", "sáng kiến cải tiến kỹ thuật"… Trong dịp này, LĐLĐ TP cũng biểu dương, tặng thưởng cho 28 công đoàn cơ sở và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc.