Ghé thăm miền quê đáng sống ở xã nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội

Trọng Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sau khi về đích nông thôn mới năm 2013, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Song Phượng (huyện Đan Phượng) đã huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để đưa địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2013, xã Song Phượng là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Đan Phượng hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 5 năm sau (2018), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tiến thêm một bước khi về đích nông thôn mới nâng cao.

Năm 2013, xã Song Phượng là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Đan Phượng hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 5 năm sau (2018), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tiến thêm một bước khi về đích nông thôn mới nâng cao.

Năm 2021, xã Song Phượng được huyện Đan Phượng lựa chọn là 1 trong 5 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là năm xã Song Phượng được UBND TP Hà Nội nâng từ đơn vị hành chính cấp xã loại III lên loại II.

Năm 2021, xã Song Phượng được huyện Đan Phượng lựa chọn là 1 trong 5 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là năm xã Song Phượng được UBND TP Hà Nội nâng từ đơn vị hành chính cấp xã loại III lên loại II.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Song Phượng được kiện toàn. Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm rõ ràng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhận diện khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Song Phượng được kiện toàn. Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm rõ ràng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhận diện khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Với sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Song Phượng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư ngày một đồng bộ, khang trang.

Với sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Song Phượng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư ngày một đồng bộ, khang trang.

Các vườn hoa, cây xanh, sân chơi được xây dựng. Dụng cụ, trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao được lắp đặt tại các không gian công cộng để phục vụ nhu cầu của người dân. Hạ tầng và chất lượng y tế, giáo dục của địa phương được nâng cấp theo hướng hiện đại.

Các vườn hoa, cây xanh, sân chơi được xây dựng. Dụng cụ, trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao được lắp đặt tại các không gian công cộng để phục vụ nhu cầu của người dân. Hạ tầng và chất lượng y tế, giáo dục của địa phương được nâng cấp theo hướng hiện đại.

Điểm sáng lớn nhất của xã Song Phượng là cảnh quản môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Rác thải được thu gom, vận chuyển trong ngày. 4/4 thôn có các mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Những vườn hoa, cây xanh được trồng dọc đường làng, ngõ xóm.

Điểm sáng lớn nhất của xã Song Phượng là cảnh quản môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Rác thải được thu gom, vận chuyển trong ngày. 4/4 thôn có các mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Những vườn hoa, cây xanh được trồng dọc đường làng, ngõ xóm.

Để tạo dựng cảnh quan, UBND xã Song Phượng đã đầu tư và huy động người dân tham gia cải tạo, chỉnh trang các ao môi trường. Đến nay, 100% các ao môi trường đều được kè kiên cố, trồng cây xanh xung quanh và bố trí ghế đá để phục vụ người dân.

Để tạo dựng cảnh quan, UBND xã Song Phượng đã đầu tư và huy động người dân tham gia cải tạo, chỉnh trang các ao môi trường. Đến nay, 100% các ao môi trường đều được kè kiên cố, trồng cây xanh xung quanh và bố trí ghế đá để phục vụ người dân.

Trong 3 năm qua, hơn 41 tỷ đồng đã được xã Song Phượng huy động để thực hiện nhiệm vụ xây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đến nay, xã Song Phượng được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở 3 nhóm tiêu chí: Văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo.

Trong 3 năm qua, hơn 41 tỷ đồng đã được xã Song Phượng huy động để thực hiện nhiệm vụ xây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đến nay, xã Song Phượng được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở 3 nhóm tiêu chí: Văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo.

Vừa qua, UBND xã Song Phượng đã long trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong niềm hân hoan của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Song Phượng trong suốt chiều dài công cuộc xây dựng nông thôn mới đã qua.

Vừa qua, UBND xã Song Phượng đã long trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong niềm hân hoan của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Song Phượng trong suốt chiều dài công cuộc xây dựng nông thôn mới đã qua.