Giá đất ở tại Hà Nội cao nhất là 162.000.000 đồng/m2

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 3/12, với 93,62% đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 5 năm 2015-2019

Theo đó, giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2015 - 31/12/2019, có điều chỉnh giá đất ở đô thị tại một số vị trí, đường phố đạt mức tối đa khung giá Chính phủ; điều chỉnh tương quan giá đất ở giữa các khu vực, tuyến đường vùng giáp ranh và khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng không vượt quá tỷ lệ mức khung giá Chính phủ quy định; đã tách riêng bảng giá đất thương mại, dịch vụ theo quy định, cụ thể:

Đối với đất nông nghiệp: 

Giữ nguyên như năm 2014, cụ thể: Giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản có giá tối đa 162.000 đồng/m2, giá tối thiểu là 36.000 đồng/m2; giá đất trồng câỵ lâu năm có giá tối đa là 189.600 đồng/m2, giá tối thiểu 54.400 đồng/m2; giá đất rừng có giá tối đa là 60.000 đồng/m2, giá tối thiểu 30.000 đồng/m2; giá đất nông nghiệp tại các phường thuộc quận có giá tối đa là 252.000 đồng/m2, giá tối thiểu 162.000 đông/m2; giá đât nông nghiệp khu vực giáp ranh có giá tôi đa 162.000 đông/m2, giá tối thiểu 135.000 đồng/m2.

Đối với đất ở:

Điều chỉnh tăng giá đất ở đô thị tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ thuộc quận Hoàn Kiếm bằng giá tối đa của khung giá Chính phủ quy định là 162.000.000 đồng/m2.

 
giá đất ở đô thị tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ thuộc quận Hoàn Kiếm giá là 162.000.000 đồng/m2.Giá đất ở đô thị tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ thuộc quận Hoàn Kiếm có giá là 162.000.000 đồng/m2.
Điều chỉnh tăng giá đất so với năm 2014 tại các phường của thị xã Sơn Tây có giá tối thiểu từ 1.155.000 đồng/m2 lên 1.260.000 đồng/m2. Điều chỉnh tăng giá đất ở khu vực thị trấn các huyện so với năm 2014 có giá tối thiểu từ 750.000 đồng/m2 lên 1.300.000 đồng/m2. Điều chỉnh tăng giá đất so với năm 2014 tại các xã thuộc các huyện giáp ranh với các quận có giá tối thiểu từ 2.035.000 đồng/m2 lên 2.052.000 đồng/m2.

Điều chỉnh tăng giá đất ở so với năm 2014 tại khu vực nông thôn ven các trục đường giao thông chính: giá tối thiểu từ 433.000 đồng/m2 lên 603.000 đồng/m2.

Điều chỉnh tăng giá đất ở so với năm 2014 tại khu dân cư nông thôn: giá tối thiểu từ 400.000 đồng/m2 lên 480.000 đồng/m2.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (trừ thương mại,dịch vụ):

Điều chỉnh tăng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại, dịch vụ so với năm 2014 tại các thị trấn của các huyện có giá tối thiểu từ 525.000 đồng/m2 lên 655.000 đồng/m2.

Điều chỉnh tăng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại, dịch vụ so với năm 2014 tại khu dân cư nông thôn có giá tối thiếu từ 280.000 đồng/m2 lên 315.000 đồng/m2.

Điều chỉnh giảm giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại, dịch vụ tại các quận có giá tối thiểu từ 2.040.000 đồng/m2 xuống 1.781.000 đồng/m2; tại các phường thuộc thị xã Sơn Tây có giá tối thiểu từ 751.000 đồng/m2 xuống còn 676.000 đồng/m2; tại khu vực giáp ranh một số huyện từ 1.221.000 đồng/m2 xuống còn 818.000 đồng/m2

Đối với giá đất thương mại, dịch vụ:

Giá đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 1,2 lần giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trừ thương mại, dịch vụ cùng vị trí, đường phố tương ứng trong bảng giá đất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần