Gia Lâm phổ biến Luật thực hiện Dân chủ cơ sở cho cán bộ mặt trận

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 13/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở tại huyện Gia Lâm.
Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở tại huyện Gia Lâm.

Truyền đạt đến các đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường quán triệt, phân tích những nội dung cơ bản, chính sách mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 gồm 91 điều quy định phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ về cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở, cộng đồng dân cư, tổ chức có sử dụng lao động, nguyên tắc, phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng của Nhân dân, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Việc công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn; những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai; hình thức và thời điểm công khai thông tin; trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin. Quy định về những nội dung, hình thức Nhân dân bàn và quyết định, Nhân dân tham gia ý kiến, Nhân dân kiểm tra, giá sát; trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong việc tổ chức việc bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư, trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đặc biệt đi sâu phân tích Quy định các nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cấp xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng… cũng như quy định về công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị; việc tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát; quy định về thành lập và những nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tại hội nghị, báo cáo viên đã giải đáp các ý kiến, thắc mắc của đại biểu tham dự để đại biểu hiểu rõ hơn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Qua hội nghị giúp đại biểu có thêm các kiến thức, phương pháp thực hiện Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở, từ đó tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở địa phương trong thời gian tới. Đồng thời, làm tốt việc tuyên truyền để đông đảo Nhân dân nắm được, thực hiện tốt Luật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại các địa phương.