Gia Lâm tăng cường quản lý đất công, đất nông nghiệp

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Để hạn chế vi phạm trong công tác quản lý đất đai, UBND huyện Gia Lâm vừa tổ chức cho các xã, thị trấn trên địa bàn ký cam kết thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thời hạn khắc phục các trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP.

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm ký cam kết thực hiện quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp theo NĐ 64/CP
Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm ký cam kết thực hiện quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp theo NĐ 64/CP

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện Gia Lâm có 1.275 vị trí đất công được UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ quản lý. Thời gian qua, UBND các xã, thị trấn đã cam kết tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, không để phát sinh các trường hợp mới. Đối với những vi phạm xảy ra từ trước, các xã, thị trấn đã xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với 155 vị trí (61 vị trí vi phạm sau ngày 1/7/2014; 94 vị trí phát sinh công trình xây dựng vi phạm sau ngày 19/7/2018), các xã, thị trấn cam kết khắc phục trong thời gian từ 30/6 đến 31/12/2023.

Đối với 292 vị trí chưa thực hiện đấu giá quyền thuê đất, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu UBND các xã bàn giao mặt bằng trước 30/5/2023 để đấu giá phục vụ sản xuất nông nghiệp. UBND các xã, thị trấn cũng đã cam kết thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất, yêu cầu người đang sử dụng đất bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm tổ chức đấu giá quyền thuê đất để sản xuất nông nghiệp theo quy định.

Theo lãnh đạo huyện Gia Lâm, để công tác quản lý đất đai trên địa bàn đi vào nề nếp, hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể xảy ra, huyện Gia Lâm đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn siết chặt công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp 64/CP tại địa phương; kịp thời khắc phục triệt để các trường hợp vi phạm theo đúng quy định và đúng tiến độ cam kết. Bên cạnh đó, kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh mới các vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp 64/CP.

Các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định của phát luật trong quản lý đất đai. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành quy định về đất đai nói chung, việc quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp 64/CP nói riêng.