Giải quyết vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nhà, đất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư dự án nâng cao trách nhiệm, khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nộp Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chỉ rõ, cần phải xác định lại trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở và người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở, trong đó, chủ đầu tư vừa có trách nhiệm dân sự với các hộ dân, vừa chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

Theo như thông báo của Văn phòng UBND TP Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố thì Nhà nước (các sở, ngành chức năng, UBND quận, huyện, thị xã) chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tranh chấp khiếu kiện, xử lý vi phạm theo quy định.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư dự án nâng cao trách nhiệm, khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, nộp Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát danh sách các chủ đầu tư không nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận, công khai danh sách các đơn vị không nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của UBND thành phố; đề xuất quy định các trường hợp vi phạm như trên không được tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án phát triển nhà ở.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát chỉ tiêu kế hoạch và tiến độ cấp giấy chứng nhận, trên cơ sở đó xem xét báo cáo tính khả thi của chỉ tiêu và các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Cục Thuế có trách nhiệm chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước thành phố kiểm tra, xử lý khắc phục các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc nộp tiền nghĩa vụ tài chính; nghiên cứu phương án chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp thay các khoản nghĩa vụ tài chính cho người mua nhà trên cơ sở công khai, minh bạch các khoản thu; có văn bản hướng dẫn việc nộp các hoá đơn thu tiền sử dụng đất, hoá đơn thu tiền mua bán nhà và các khoản nghĩa vụ tài chính khi lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Cho phép Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các trường hợp do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận...

UBND quận, huyện, thị xã rà soát các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận, đối với các trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện thì giải quyết ngay việc tranh cấp, khiếu kiện theo quy định của pháp luật để xét cấp giấy chứng nhận; các trường hợp nằm trong quy hoạch, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng thì xem xét cấp giấy chứng nhận theo đúng nguồn gốc đất; các trường hợp đã có quyết định thu hồi nhưng dự án thuộc diện chậm triển khai thì thanh tra, kết luận xử lý; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện dự án, gia hạn sử dụng đất thì thu hồi quyết định thu hồi đất để xét cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần