Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa bị cách chức vụ trong Đảng

TRUNG VŨ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 8/9. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy kết luận Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng thời, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Trong đó, ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công; bản thân ông thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép.

Ông Lưu còn vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm quy chế làm việc của Chi bộ, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây bức xúc cho người lao động trong đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023, thi hành kỷ luật Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.