DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giảm lãi suất cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp

24-12-2014 18:16
Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2015, các dự án thuộc chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ sẽ được giảm lãi suất cho vay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, cho vay ngắn hạn tối đa từ 7%/năm xuống còn 6,5%/năm; Cho vay trung hạn tối đa từ 10%/năm xuống còn 9,5%/năm; Cho vay dài hạn tối đa từ 10,5%/năm xuống còn 10/%/năm.

Theo Quyết định số 2662/QĐ-NHNN ngày 16/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp của Chính phủ, mức lãi suất cho vay tối đa đối với các dự án vay thuộc chương trình cho vay thí điểm đã giảm so với Quyết định 1050, cụ thể như sau: Cho vay ngắn hạn tối đa từ 7%/năm xuống còn 6,5%/năm; Cho vay trung hạn tối đa từ 10%/năm xuống còn 9,5%/năm; Cho vay dài hạn tối đa từ 10,5%/năm xuống còn 10/%/năm.

Đối với những mô hình liên kết theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ có thời gian vay trên 12 tháng (nhưng không quá 18 tháng), mỗi khâu (sản xuất, chế biến, tiêu thụ) đều dưới 12 tháng và khách hàng cam kết trả một phần nợ sau mỗi khâu của chuỗi thì ngân hàng thương mại xem xét áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015.

Các hợp đồng được ký kết và giải ngân trước ngày ban hành Quyết định này, mức lãi suất theo quy định trên được áp dụng đối với dư nợ thực tế kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
TAG: