Giám sát các dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của TP về giám sát các dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội, ngày 16/9, Đoàn Liên ngành TP đã làm việc với 26 doanh nghiệp, dự án chậm triển khai còn nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, tiền chậm nộp thuộc Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021.

Theo Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND TP, TP giao Liên ngành TP triển khai rà soát, đôn đốc, xử lý nợ đối với 40 dự án chậm triển khai trên địa bàn với số nợ NSNN là 3.867 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đến nay, qua quá trình đôn đốc, Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện thu vào NSNN 757 tỷ đồng của 23 dự án. Trong đó, 11 dự án đã hoàn thành nghĩa vụ với NSNN với số nộp 495 tỷ, 12 dự án thực hiện nộp 1 phần nghĩa vụ với số nộp 262 tỷ. Còn 29 dự án với số nợ trên 3.100 tỷ đồng tiếp tục đôn đốc, xử lý các vướng mắc của chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc ngày 16/9/2022, Đoàn liên ngành TP làm việc với 26 doanh nghiệp, dự án chậm triển khai, nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất thuộc Kế hoạch 235/KH-UBND của TP để một lần nữa rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các nội dung còn vướng mắc, kiên quyết thu hồi và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Liên ngành TP Hà Nội đã thể hiện rõ sự quyết liệt trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng, kiên quyết thu hồi và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.  

Các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định, liên ngành TP kiên quyết sẽ triển khai các biện pháp bảo đảm đôn đốc, thu hồi, xử lý các khoản nợ đọng ngân sách nhà nước. Cụ thể, các chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước sẽ không được TP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới hoặc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP.

Cơ quan Thuế sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế; đồng thời phối hợp với Cục quản lý Xuất nhập cảnh dừng xuất nhập cảnh đối với đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Đối với các dự án chưa triển khai hoặc triển khai dở dang, liên ngành thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo, đề xuất TP thu hồi đất, thu hồi dự án theo quy định của Luật đất đai.

Riêng đối với các dự án còn nội dung vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án, xác định nghĩa vụ tài chính về đất, trên cơ sở kết quả làm việc, Liên ngành thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo TP giao các đơn vị theo chức năng, thẩm quyền để giải quyết dứt điểm kiến nghị và vướng mắc của các chủ đầu tư.