Giám sát việc thực hiện chứng nhận VietGAP

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chứng nhận VietGAP (quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) để bảo đảm mức phí chứng nhận thấp nhất cho người nông dân, người sản xuất.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hệ thống hóa các loại chứng nhận chất lượng hàng hóa theo từng ngành hàng, mặt hàng mà Việt Nam (các tổ chức xuất khẩu) bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của các tổ chức, thị trường nhập khẩu.

Giám sát việc thực hiện chứng nhận VietGAP - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (Internet)

 

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông và chính quyền các cấp phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho người nông dân, người sản xuất về sự cần thiết, lợi ích đối với việc sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nếu đáp ứng các yêu cầu chứng nhận chất lượng này cũng như những khó khăn, bất lợi khi xuất khẩu sản phẩm không đáp ứng những yêu cầu này.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chứng nhận VietGAP (quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) để bảo đảm mức phí chứng nhận thấp nhất cho người nông dân, người sản xuất.

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là chuỗi kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt, bắt đầu từ khâu chuẩn bị nông trại, canh tác đến khâu thu hoạch, sau thu hoạch, tồn trữ và các yếu tố liên quan như: môi trường, thuốc bảo vệ thực vật, bao bì, điều kiện làm việc, phúc lợi của người lao động.

Việc áp dụng VietGAP vào trong sản xuất nông nghiệp giúp người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm nông nghiệp sạch, bổ dưỡng và an toàn. Áp dụng VietGAP tạo cơ hội, biện pháp để nâng cao trình độ sản xuất, thích hợp với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; nâng cao uy tín thương hiệu và mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp...