Giao 950m2 tại số 19 Hàng Bài cho Trung tâm văn hóa Kim Đồng

Đô Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký quyết định số 3826/QĐ-UBND giao...

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký quyết định số 3826/QĐ-UBND giao cho Trung tâm văn hóa Kim Đồng (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) sử dụng 950m2 đất tại số 19, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm để sử dụng làm cơ sở hoạt động văn hóa.

Quyết định nêu rõ, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/200 do Công ty cổ phần Bản đồ và Đo đạc công trình Hà Nội lập tháng 9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 08/10/2014.

Trung tâm văn hóa Kim Đồng được giao đất làm cơ sở hoạt động văn hóa, thời hạn sử dụng đất lâu dài, theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Cục Thuế TP, UBND quận Hoàn Kiếm theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hướng dẫn Trung tâm văn hóa Kim Đồng thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

UBND quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Bài thực hiện việc kê khai, đăng ký cập nhật và chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính theo quy định, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường của Trung tâm văn hóa Kim Đồng theo các nội dung quy định, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng và môi trường theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP theo quy định.

Ngoài ra, Trung tâm văn hóa Kim Đồng có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, quản lý và sử dụng diện tích đất được giao trong phạm vi mốc giới, đúng mục đích và nội dung được giao. Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định của UBND TP, nếu Trung tâm văn hóa Kim Đồng chưa liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nghĩa vụ thì quyết định mặc nhiên hết hiệu lực thi hành.

Trong quá trình sử dụng đất, nếu Trung tâm văn hóa Kim Đồng sử dụng không đúng mục đích, nội dung được giao thì Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND TP Hà Nội thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.