Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho 6 Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký các quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Trụ sở UBND TP Hà Nội.
Trụ sở UBND TP Hà Nội.

Các quyết định nêu rõ, Chủ tịch UBND thành phố giao quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên đối với các lĩnh vực được phân công công tác tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND thành phố, các Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung giao quyền bao gồm xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Thời hạn giao quyền kể từ ngày ký ban hành quyết định đến ngày 31/12/2024.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố được thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, các Phó chủ tịch UBND thành phố phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần