Giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị ngành in

Chia sẻ

Kinhtedothi - Trả lời công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội in Việt Nam về điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi máy in offset và trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giữ quan điểm: Tiếp tục giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC (ngày 15/11/2013) là 2%.

Kinhtedothi - Trả lời công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội in Việt Nam về điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi máy in offset và trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giữ quan điểm: Tiếp tục giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC (ngày 15/11/2013) là 2%.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, đối với mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00 hiện nay chưa được sản xuất trong nước, tuy nhiên cần tính tới khả năng các doanh nghiệp trong nước đầu tư mở rộng sản xuất các chủng loại máy in offset này.

Do vậy, có thể duy trì mức thuế nhập khẩu 2% đối với mặt hàng máy in offset khác, mã hàng 8443.13.00 để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư, mở rộng sản xuất.

Đối với các mặt hàng máy in khác thuộc các mã hàng 8443.14.00; 8443.15.00, 8443.16.00, 8443.17.00 trong nước đã sản xuất được theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, do vậy Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng máy in này theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT- BTC.