Gỡ khó cho kinh tế trang trại

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kinh tế trang trại là thành tố quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống cho người nông dân. Hiệu quả từ các mô hình kinh tế trang trại thời gian qua tại Hà Nội là rất tích cực, dù vẫn còn đó không ít khó khăn.

Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, toàn TP hiện có 1.701 trang trại. Trong đó, có 33 trang trại trồng trọt, 1.359 trang trại chăn nuôi, 180 trang trại nuôi trồng thủy sản, 1 trang trại lâm nghiệp, 125 trang trại tổng hợp và 3 trang trại hoạt động trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp.

Thời gian qua, việc phát triển các trang trại đã được quan tâm thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao.

Theo thống kê, toàn TP hiện có 243 trang trại bước đầu ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Mặc dù vậy, số lượng các trang trại đánh giá có ứng dụng công nghệ cao toàn phần còn hạn chế, nhất là ứng dụng chuyển đổi số, xúc tiến thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý và điều hành.

Tình hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của trang trại đang hình thành và phát triển. Toàn TP hiện có khoảng 277 trang trại đã xây dựng được chuỗi liên kết phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, do trình độ năng lực của các chủ trang trại hạn chế, chưa tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa nên hiệu quả mang lại vẫn còn hạn chế nhất định.

Theo đánh giá của Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí, việc phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn TP đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Cùng với đó, tạo việc làm, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đi đôi với xóa đói giảm nghèo.

Kinh tế trang trại phát triển đã góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất gắn liền với phân công lại lao động ở nông thôn, từng bước chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm các ngành phi nông nghiệp. Qua đó, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển các dạng hình kinh tế trang trại, gia trại theo chuỗi liên kết, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Bên cạnh đó, TP cũng sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào trang trại quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra những nông sản an toàn, thân thiện với môi trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần