Gỡ khó để hoàn thành các chỉ tiêu

Bảo Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thường trực HĐND TP vừa có đánh giá chính thức sau đợt giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), thu, chi ngân sách năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND TP.

Kết quả giám sát cho thấy, dự kiến năm 2017, TP sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KTXH. Trong số 20 chỉ tiêu, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch; số xã được công nhận đạt chuẩn NTM tăng thêm.
Tuy nhiên, Thường trực HĐND TP cũng đã chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế, trong đó có những tồn tại kéo dài nhiều năm nhưng cũng có những tồn tại mới phát sinh. Từ vấn đề giao chỉ tiêu chưa sát thực tế, thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế đến công tác quản lý trật tự đô thị chưa triệt để… Riêng trong thu ngân sách, dù dự kiến vượt dự toán, song có 5 khoản thu dự kiến không hoàn thành, trong đó khu vực DNNN T.Ư chiếm tỷ trọng lớn.

Đoàn giám sát Ban Đô thị, HĐND TP kiểm tra xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Tân Triều, Thanh Trì. Ảnh: Minh Hiền

Từ thực tế giám sát, Thường trực HĐND TP đã đưa ra nhiều kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, TP cần tập trung tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các DN hoàn thành các thủ tục để hiện thực hóa sớm vốn đầu tư xã hội, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội. Đồng thời có giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch Chỉ tiêu số hộ thoát nghèo trong năm tại các huyện khó khăn (Thường Tín được giao chỉ tiêu 600 hộ, hiện mới có 110 hộ thoát nghèo, bằng 18% kế hoạch; Mỹ Đức được giao chỉ tiêu 800 hộ, hiện mới có 480 hộ thoát nghèo, bằng 60% kế hoạch...). Cùng với đó, có giải pháp cụ thể và chỉ đạo quyết liệt trong việc đảm bảo quy chuẩn môi trường tại các cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải tại các cụm đã phê duyệt.

Thường trực HĐND TP cũng đề nghị UBND TP phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách, tập trung vào các khoản thu có tỷ trọng lớn nhưng dự kiến không hoàn thành dự toán (thu từ khu vực DNNN T.Ư, DNNN địa phương, thuế thu nhập cá nhân). Chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ các dự án BT, đẩy nhanh các quy trình thủ tục để thực hiện ghi thu - ghi chi kịp thời khối lượng của các dự án BT vào cân đối ngân sách. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản. Sớm ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án đầu tư của TP thay thế Quyết định số 09 năm 2012…

Với các sở ngành, Thường trực HĐND TP cũng đưa ra những đề xuất cụ thể với từng lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục giải quyết tốt thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, DN. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nếu có cán bộ, công chức bị phát hiện hành vi cản trở, nhũng nhiễu; xử lý nghiêm mọi vi phạm… Các quận, huyện rà soát chỉ tiêu, có biện pháp cụ thể để hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ đã đề ra.

Từ thực tế năm 2017, Thường trực HĐND TP đề nghị, việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2018 của TP cần phù hợp với thực tiễn. Trong đó, nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo của các cơ quan chuyên môn TP. Phối hợp chặt trong chia sẻ cơ sở dữ liệu, đảm bảo việc xây dựng và giao các chỉ tiêu sát với khả năng và thực tế thực hiện. Việc giao chỉ tiêu KTXH phải gắn với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 – 2020, nhất là các chỉ tiêu có tính phấn đấu rất cao như tốc độ tăng trưởng GRDP, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, trường học đạt chuẩn quốc gia…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần