Góp ý dự thảo Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-“Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư giai đoạn 2022-2030" phải đảm bảo tính toàn diện trên tất cả lĩnh vực và bộ, ngành; phản ánh đúng thực trạng cải cách hành chính..."- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định.

Hôm nay, 20/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030", do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban soạn thảo Đề án chủ trì.

Điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn, yêu cầu cải cách

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Chỉ số CCHC đã được Bộ Nội vụ phối hợp các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế xây dựng, triển khai áp dụng từ năm 2012 để đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC Nhà nước hàng năm của các bộ, tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, có nhiều văn bản, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan CCHC cho phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu cải cách, do vậy cần phải rà soát để loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cả nội dung, thang điểm đánh giá của một số tiêu chí, tiêu chí thành phần cho phù hợp các quy định, chỉ tiêu mới.

Cùng với đó, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa quy định rõ ràng, dẫn đến khó lượng hóa để đánh giá, cho điểm; vẫn còn một số bất cập các phiếu hỏi và công tác tổ chức triển khai hoạt động điều tra xã hội học (XHH), cần được sớm khắc phục... Các phương thức đánh giá, điều tra XHH cũng cần tiếp tục được nghiên cứu, cải tiến cho phù hợp với xu thế phát triển của CNTT, công nghệ số để nâng cao hơn nữa tính khách quan, minh bạch và công bằng trong đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC hằng năm của các bộ, tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án ''Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương”''giai đoạn 2022-2030
Quang cảnh Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án ''Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương”''giai đoạn 2022-2030

Để hoàn thiện dự thảo Đề án, Bộ sẽ tổ chức 4 cuộc hội thảo trong tháng 7/2022, đây là hội thảo đầu tiên, 3 hội thảo tiếp theo sẽ được thực hiện lần lượt ở một tỉnh phía Bắc, một tỉnh miền Trung và một tỉnh miền Nam.

Tóm tắt dự thảo Đề án, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng cho biết, bộ chỉ số sẽ được chia thành các lĩnh vực, mỗi lĩnh vực phân chia thành các tiêu chí, mỗi tiêu chí có thể được chi tiết thành các tiêu chí thành phần, cụ thể: Đối với Chỉ số CCHC cấp bộ, bao gồm 7 lĩnh vực đánh giá là công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Chỉ số CCHC cấp tỉnh gồm 8 lĩnh vực đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Về thang điểm đánh giá, tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó dự kiến tỷ lệ điểm điều tra XHH dao động từ 30- 40% số điểm, tùy thuộc số tiêu chí đánh giá. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể với từng tiêu chí.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Hội thảo
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Hội thảo

Chú trọng sửa đổi tiêu chí về cải cách TTHC

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cáo sự chuẩn bị công phu, khoa học của Bộ Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đối với dự thảo Đề án. Về phạm vi, đại biểu tán thành đánh giá tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ nhưng cân nhắc tiêu chí “mức độ tham gia của cá nhân, tổ chức vào các dự thảo văn bản QPPL” vì có nhiều lĩnh vực người dân không hiểu biết, không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến vấn đề cần giải quyết.

Tại dự thảo Đề án, đại biểu cũng đề nghị rà soát và thống nhất các tiêu chí không chấm điểm là việc ban hành các báo cáo, kế hoạch công tác mà chú kết quả thực hiện. Với lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số có nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần có nội hàm trùng lắp nên cần rà soát và gom vào thành một tiêu chí nhằm thực hiện một cách thuận lợi. Đối với các tiêu chí thành phần về DVC trực tuyến, trong đó có nhiều tiêu chí mới, các đại biểu đề nghị cân nhắc vì có những dịch vụ người dân làm trực tiếp nhanh hơn trực tuyến, nếu nộp hồ sơ trực tuyến mà tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến không có bị trừ điểm là chưa hợp lý.

Về điều tra XHH, đại biểu đề nghị nghiên cứu, đánh giá gộp với việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính. Cùng đó, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong đó quy định cả cải cách tổ chức bộ máy hành chính và ĐVSN để phù hợp các Nghị quyết của Bộ Chính trị…

Các đại biểu góp ý tại Hội thảo
Các đại biểu góp ý tại Hội thảo

Qua ý kiến các đại biểu, đại diện Bộ TT&TT và Văn phòng Chính phủ khẳng định sẽ nghiên cứu, sửa đổi một số tiêu chí để không trùng lắp, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và các tiêu chí thành phần về cải cách TTHC.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu, hoàn thiện Đề án trình cấp thẩm quyền ban hành trong tháng 9/2022. “Đề án được ban hành phải đảm bảo tính toàn diện trên tất cả lĩnh vực và bộ, ngành; đảm bảo tính khoa học, đa chiều; phản ánh đúng thực trạng CCHC. Về các tiêu chí cũng cần rà soát đảm bảo tính chung, lượng hóa được. Chỉ số CCHC có tác dụng lớn tới việc đánh giá, xác định mức độ CCHC của từng bộ, ngành”- Thứ trưởng nhấn mạnh.