Hà Đông: Phấn đấu 80% cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận năm 2022. Theo đó, quận Hà Đông phấn đấu đưa 80% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện.

Kế hoạch nêu rõ, UBND quận chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung Đề án, các quy định của pháp luật và của TP Hà Nội về hoạt động quản lý, kinh doanh trái cây đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của quận và đối tượng thực hiện Đề án.

Phấn đấu 80% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Hà Đông đến cuối năm 2022 được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn".
Phấn đấu 80% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Hà Đông đến cuối năm 2022 được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn".

Quận giao cho Phòng Kinh tế thường xuyên rà soát, cập nhật hệ cơ sở dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây thuộc đối tượng của Đề án để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát trong quá trình triển khai; Tăng cường kiểm tra, cấp biển nhận diện cho các cơ sở kinh doanh trái cây đạt yêu cầu theo quy định.

Quận Hà Đông phấn đấu hết năm 2022 có 100% doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận biết đến Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây. Duy trì 100% cửa hàng bán trái cây trên địa bàn quận có đăng ký kinh doanh theo quy định. 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và 80% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn", có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây.

Quận cũng phấn đấu đưa 50% tuyến phố văn minh không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè, nhằm đảm bảo an toàn trật tự, văn minh đô thị, trong năm nay.

Để công bằng trong hoạt động kinh doanh trái cây, quận sẽ công khai các cửa hàng đảm bảo VSATTP được cấp biển nhận diện; các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định của pháp luật trên địa bàn quận. Từ đó, tuyên dương các cửa hàng kinh doanh trái cây chấp hành đúng các quy định của pháp luật và tiên phong ứng dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại góp phần hoạt động kinh doanh hiệu quả.

UBND quận chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ các chủ cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các thủ tục, điều kiện kinh doanh đáp ứng các quy định, đẩy mạnh phối hợp trong tổ chức thực hiện liên kết vùng, hội thảo giao thương kết nối cung cầu sản phẩm trái cây nhằm đưa các sản phẩm trái cây đủ điều kiện tiêu chuẩn VSATTP, có chỉ dẫn địa lý rõ ràng về tiêu thụ trên địa bàn. Tăng cường xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa rau, quả an toàn theo hướng hữu cơ, VietGap và quảng bá thương hiệu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trái cây trên địa bàn quận để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát liên ngành, chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật và TP Hà Nội trong hoạt động quản lý, kinh doanh trái cây, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VSATTP, cũng như các quy định khác trong kinh doanh trái cây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần