Hà Nội: 95,33% chi bộ tổ chức xong Đại hội Đảng

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đến hết quý I/2020, toàn Đảng bộ TP đã có 16.317/17.116 chi bộ tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 95,33%); đã có 83/89 Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội điểm (đạt tỷ lệ 93,26%).

Theo Báo cáo số 640-BC/TU của Thành uỷ Hà Nội, quý I/2020, toàn Đảng bộ TP đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TP. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng điều hành Hội nghị lần thứ 23 BCH Đảng bộ Thành phố
Nổi bật, Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị TP đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. 
Ngoài ra, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến hết quý I/2020, toàn Đảng bộ TP đã có 16.317/17.116 chi bộ tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 95,33%); đã có 83/89 Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội điểm (đạt tỷ lệ 93,26%). Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 21 -ĐA/TƯ của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đến nay đã có 515/579 (đạt 88,9% xã, phường, thị trấn tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách). Sau khi thực hiện sắp xếp đã giảm 2.708 thôn, tổ dân phố.
Đáng chú ý, các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra 334 tổ chức đảng và 22 đảng viên; giám sát 186 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 150 đảng viên. Riêng trong quý I/2020, UBKT các cấp giải quyết tố cáo đối với 10 đảng viên đảm bảo thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình, quy định của T.Ư…
Thời gian tới, Hà Nội sẽ chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chổng giặc”; thực hiện tốt Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, huy động sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. 
Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP đảm bảo chất lượng, tiến độ. 
Ngoài ra, tập trung thưc hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dưng hệ thống chính trị như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên giáo; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…