Hà Nội bãi bỏ 2 mức phí về trích lục hộ tịch

Thủy Tiên - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/12, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, HĐND TP thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND TP ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Tại Tờ trình của UBND TP, đề xuất bổ sung quy định thu lệ phí đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, cấp huyện. Đồng thời, đề xuất bãi bỏ mức thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch tại cấp xã, cấp huyện, Sở Tư pháp và mức thu lệ phí xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác tại cấp huyện.
 Các đại biểu biểu quyết bấn nút thông qua Nghị quyết
Bãi bỏ 2 loại lệ phí nêu trên là do không thuộc nội dung hướng dẫn của Thông tư số 250/2016/TT-BTC và không trong danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp.
Theo báo cáo thẩm tra của HĐND TP, Ban Kinh tế-Ngân sách thống nhất đề xuất của UBND TP là bãi bỏ 2 nội dung thu nêu trên. Bên cạnh đó, thống nhất sửa đổi, cụ thể hóa tên một số nội dung thu theo quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC cua Bộ Tài chính. Bổ sung một số nội dung thu, mức thu lệ phí theo hướng dẫn của T.Ư.
Cụ thể, đối với cấp xã: Đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký lại khai tử; đăng ký lại kết hôn; xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác.
Đối với cấp huyện: Đăng ký lại kết hôn; đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký lại khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
Ban KTNS thống nhất đề xuất của UBND TP áp dụng mức thu đối với nội dung điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và Gia hạn tạm trú bằng 50% mức thu cấp mới, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Theo Nghị quyết của HĐND TP, quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND TP. Đồng thời, ban hành một số quy định thu phí, lệ trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP như sau:
Mức thu đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đối với các quận và các phường là 15.000; các khu vực khác là 8.000.
Mức thu cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ giạ đình, cá nhân đối với các quận, phường là 20.000; các khu vực khác là 10.000.
Mức thu điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, gia hạn tạm trú đối với mức quận, phường là 10.000; khu vực khác là 5.000.
Đối tượng nộp lệ phí là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về Hộ tịch theo quy định của pháp luật.