DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội bãi bỏ 40 quyết định thu phí, lệ phí

Linh Đan
30-12-2016 16:10
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tin liên quan
Theo đó, bãi bỏ 40 quyết định thu phí, lệ phí do UBND thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm:
Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 về việc ban hành mức thu phí thoát nước áp dụng đối với khu công nghiệp Bắc Thăng Long;

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 về việc bổ sung đối tượng được miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 2/8/2014 về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép, khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc ban hành mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.