Hà Nội ban hành Chỉ thị về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 19-1-2021 đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hà Nội, sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật, 23/5/2021.

Chỉ thị nêu rõ, cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Đây cũng là đợt vận động và sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và đại biểu cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các chỉ thị khác liên quan của Chính phủ, thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Tư pháp, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố có kế hoạch tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các cơ quan, đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích về các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân thành phố.
Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trong cả quá trình chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc bầu cử.
Cục Thống kê thành phố cung cấp số liệu dân số đến ngày 31-12-2020 của các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, chỉ đạo Chi cục Thống kê các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các Phòng Nội vụ để tổng hợp, xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được chính xác, kịp thời.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.
Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử thành phố, có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; in ấn, cấp phát các loại tài liệu chung, con dấu của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố… Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch thực hiện công tác bầu cử và các hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, của các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp trên. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, kỹ thuật, in ấn các loại tài liệu phục vụ bầu cử của cấp mình. Chỉ đạo các cơ quan: Công an, Quân sự, Y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.
Chỉ thị cũng nêu rõ, để thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, cấp phường sẽ không tổ chức bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị để cuộc bầu cử diễn ra thành công.