Hà Nội ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 – 2020

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ký Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1,1 triệu đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,1 - 1,5 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1,4 triệu đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,4 - 1,95 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,1 - 1,5 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,4 - 1,95 triệu đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 - 2,3 triệu đồng. Hộ có mức sống trung bình khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,95 - 3 triệu đồng. Mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình được ban hành là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn TP; hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2016 - 2020.

Kinh tế đô thị cuối tuần