Hà Nội: Ban hành kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Các công trình, dự án đầu tư công phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của TP Hà Nội.

Theo đó, các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng vốn góp của Nhà nước; Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; Dự án có tính chuyên ngành sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội; Dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách TP để đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội do TP quản lý.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý đầu tư xây dựng đối với chương trình, dự án đầu tư công của TP. Nguyên tắc quản lý chương trình, dự án đầu tư công phải tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, quy định cụ thể tại quy định này và quy định liên quan của UBND TP.

TP Hà Nội ban hành quy định chi tiết về sử dụng vốn đầu tư công xây dựng công trình.
TP Hà Nội ban hành quy định chi tiết về sử dụng vốn đầu tư công xây dựng công trình.

Nguyên tắc quản lý chương trình, dự án đầu tư công phải bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của địa phương và quy hoạch liên quan theo quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường; Phù hợp với quy định về phân cấp quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội của Nhà nước và TP Hà Nội; Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công phải tuân theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; Bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực, không để thất thoát, lãng phí...

Đầu mối cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và xây dựng, các cơ chế, chính sách về đầu tư của TP Hà Nội sẽ được cập nhật, đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, trang thông tin điện tử của Sở KH&ĐT, Sở chuyên ngành và UBND các địa phương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/4/2022, thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND TP Hà Nội.

Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022, TP Hà Nội đã thành lập tổ công tác đặc biệt của TP và các quận, huyện, thị xã để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý điểm nghẽn; Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là dự án trọng điểm, dự án số vốn lớn.

Trước đó, vào cuối năm 2021, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Theo quyết định, tổng nguồn đầu tư công giai đoạn này là 304.799,6 tỷ đồng. Trong đó, cấp TP gần 219.000 tỷ đồng và cấp huyện gần 86.000 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với đơn vị tham mưu xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư hằng năm phù hợp với kịch bản thu ngân sách trên địa bàn; thực hiện phân bổ hằng năm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, sắp xếp thứ tự ưu tiên dự án trọng điểm, dự án cấp bách, bức xúc dân sinh cần đẩy nhanh tiến độ để tập trung chỉ đạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần