DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 10

17-03-2015 13:08
Kinhtedothi - Sáng 17/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cho đội cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị.
Đến dự và phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết và những vấn đề trọng tâm của Hội nghị Trung ương 10 có ý nghĩa quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Trong quá trình học tập, nghiên cứu các hội dung của Nghị quyết, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý các đại biểu nắm vững những nội dung chính của dự thảo báo cáo chính trị đã được Hội nghị Trung ương thông qua và dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới, trên cơ sở đó chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của cấp mình; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong toàn đảng, toàn dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các đại biểu đối chiếu với thực tiễn địa phương, đơn vị mình để đi sâu phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết T.Ư, gắn với thực hiện Nghị quyết XV Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội cấp mình; chỉ rõ những chủ trương, chính sách nào của Đảng đã được quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức tốt, đạt kết quả thiết thực và những chủ trương, chính sách nào triển khai chậm hoặc chưa đi vào cuộc sống, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó khẳng định cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách nào để tiếp tục đổi mới toàn diện nhằm xây dựng và phát triển đất nước.

Về hai Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; Đề án quy hoạch phát triển, quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý trong quá trình nghiên cứu, học tập, cần nắm vững tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tình hình thực hiện thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Trong đó, việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng và thu hút người có đức, có tài vào làm việc, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế. Thống nhất quan điểm báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Từ quan điểm đó, Bí thư Thành ủy đề nghị trong quá trình lãnh đạo, quản lý, các cấp, các ngành cần nắm vững quan điểm phát triển báo chí đi đôi với thực hiện tốt công tác quản lý, để báo chí Thủ đô ngày càng nâng cao chất lượng, hướng đến tiêu chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh, song song với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy Đảng cần thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đảm bảo chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đồng thời cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập và tổ chức thực hiện; tập trung lắng nghe, tích cực thảo luận, trao đổi để hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đã được hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) thông qua; từ đó tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại cấp ủy, địa phương, đơn vị mình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và một số vấn đề liên quan khác.
TAG: