DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội cần linh hoạt trong chỉ đạo điều hành

02-12-2014 11:56
Kinhtedothi - Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội, sáng 2/12.
Theo Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, năm 2015, là năm được dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro; kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị, đoàn kết một lòng, tập trung cao độ, vượt lên khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.
Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội
Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội
“Tôi nghiên cứu và nghe báo cáo của TP và những nhiệm những nhiệm vụ, giải pháp phát triển và khắc phục những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo của Thành phố để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; HĐND đã cụ thế hóa nhuần nhuyễn vào tình hình cụ thể của TP, một trong hai đầu tàu của cả nước, đã cụ thể hóa rất phù hợp giữa nghị quyết cả nước và phù hợp. Tất cả mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra là khá đầy đủ, vấn đề ra là triển khai như thế nào” - Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Từ những dự báo trên, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị TP Hà Nội cần tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời giữ cho được mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội với tinh thần quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2015.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính; các cấp, các ngành của Thành phố cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong điều hành, và xử lý công việc, khắc phục bệnh hành chính hóa và chạy theo thành tích. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt nhiệm vụ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” cùng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút ngày càng nhiều hơn các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó, có việc thực hiện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn theo Nghị quyết 35 của Quốc hội. Đây là việc HĐND TP thực hiện quyền giám sát thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm. “Tôi đề nghị và tin tưởng, các đồng chí tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo đúng quy trình, theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Hà Nội nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố. Bảo đảm đủ điều kiện cần thiết để Hội đồng nhân dân quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy chính quyền, đặc biệt là giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các cơ quan tư pháp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc với cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện của nhân dân, đồng thời, quan tâm đôn đốc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Làm tốt công tác này, sẽ góp phần quan trọng để nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, giúp Hội đồng nhân dân quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương và thực hiện đúng ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội là dịp để Hà Nội nhìn lại những gì đã làm được, những gì còn chưa làm được trong năm qua, để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. “Chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng,  biến những chủ trương, biện pháp sát thực, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và cả giai đoạn 2011-2015” - Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
TAG: