Hà Nội: Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 278/UBND-ĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Công văn nêu rõ, ngày 3/1/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác quản lý đất đai, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, tổ chức rà soát các văn bản quy định của UBND TP về quản lý đất đai trên địa bàn để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực; báo cáo UBND TP trong tháng 2 năm 2018.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai, hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn và các quận, huyện, thị xã; bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và khả thi; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận, huyện và các đối tượng sử dụng đất; rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng đã quá 3 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2018.

Sở TN&MT chủ trì, phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được (nhất là các dự án, công trình trọng điểm) và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 10/7/2014; làm rõ nguyên nhân và kế hoạch, biện pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả; báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2018…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần