Hà Nội: Chủ động thanh tra đột xuất, tập trung các lĩnh vực dư luận, báo chí quan tâm

Nguyễn Trường
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 24/8, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chủ trì Hội nghị, cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP và UBND quận, huyện, thị xã.

Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, qua 6 năm thực hiện Luật Thanh tra, TP Hà Nội đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời điều hành các hoạt động của ngành thanh tra, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Quang cảnh Hội nghị sáng 24/8.
Hoạt động thanh tra đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, dưới sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Không chỉ có vậy, ngành thanh tra còn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch thanh tra sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, đột xuất tập trung vào những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, đã tiến hành các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, đúng quy trình và thời gian. Các kết luận thanh tra được ban hành chính xác, khách quan. Việc xử lý các sai phạm qua thanh tra được các cấp, ngành quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Từ năm 2011 đến nay, toàn TP đã triển khai thực hiện 5.258 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 1.981 đoàn thanh tra hành chính, 3.277 đoàn thanh tra chuyên ngành; phát hiện sai phạm về kinh tế 3.724 tỉ đồng và 18.500.600m2 đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm 1.184 tập thể và 1.306 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 40 vụ việc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, kiến nghị những tồn tại hạn chế trong thực hiện Luật Thanh tra như: Công tác xử lý sau thanh tra của một số đơn vị, tổ chức vi phạm còn nhiều khó khăn. Số cuộc thanh tra chuyển sang cơ quan điều tra còn hạn chế; biên chế tổ chức bộ máy chưa đáp ứng được nhu cầu công việc thực tế hiện nay; nhiều cuộc thanh tra khi triển khai thực hiện chưa kịp thời do gặp khó khăn về thời gian, nhân lực, trình độ nghiệp vụ thanh tra, nhất là trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng kết luận Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện, triển khai Luật Thanh tra đã góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn TP những năm qua. Để công tác thanh tra hoạt động hiệu quả ngày càng cao, chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đề nghị: Ngành Thanh tra TP có trách nhiệm xây dựng tốt kế hoạch thanh tra hàng năm, xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra. Trong công tác thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất phải bám sát vào định hướng, mục tiêu của công tác quản lý Nhà nước, thanh tra có trọng tâm trọng điểm, không kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được thanh tra. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận, kiến nghị phải chính xác, khách quan, trung thực, không bao che hành vi vi phạm, tránh để người dân bức xúc. Việc công khai kết luận thanh tra phải đúng theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra về việc thực hiện các kết luận, đặc biệt phải nâng tỉ lệ thu hồi tiền, tài sản vi phạm mà có. Đối với công tác thanh tra chuyên ngành cần triển khai kịp thời, chủ động thanh tra, kiểm tra đột xuất tập trung các lĩnh vực dư luận, báo chí quan tâm, như: Đất đai, xây dựng, vệ sinh thực phẩm... Bên cạnh đó, cần quan tâm, củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.