Hà Nội chủ trương lập quy hoạch di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy

Tuấn Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký văn bản số 7140/UBND-KGVX về chủ trương lập quy hoạch di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai.

Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai đã được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, hiện do UBND huyện Quốc Oai quản lý theo phân cấp của UBND TP Hà Nội.

Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách là quần thể di tích gồm 16 điểm di tích nằm trên địa phận 03 xã, thị trấn gồm xã Sài Sơn, xã Phượng Cách và thị trấn Quốc Oai. Hiện nay, quần thể di tích này có nhiều bất cập cần khắc phục như không gian cảnh quan của di tích bị xâm lấn, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dịch vụ sơ sài. Vì vậy, việc lập quy hoạch tổng thể di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách UBND huyện Quốc Oai và ngân sách TP Hà Nội (nguồn kinh phí sự nghiệp) là cần thiết.

UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ VHTT&DL xem xét, chấp thuận và có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.