Hà Nội chuyển mục đích sử dụng gần 4.890m2 đất ở quận Hoàng Mai

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6119/QĐ-UBND cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Cơ khí Hưng Sơn chuyển mục đích sử dụng 4.889m2 đất tại ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để liên danh cùng Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Ngọc Lan thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp văn phòng thương mại và đỗ xe.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Cơ khí Hưng Sơn và Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Ngọc Lan liên hệ với sở, ngành liên quan để xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; làm thủ tục hợp đồng thuê đất; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và truy thu tiền thuê đất còn thiếu (nếu có)... Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để bàn giao mốc giới khu đất trên bản đồ và ngoài thực địa; hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Liên hệ với Sở Xây dựng để hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng theo quy định; hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xà hội theo phương thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo đúng quy định. 
Sau khi đủ điều kiện bán nhà, liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà ở theo quy định; thực hiện trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời bàn giao căn hộ cho người mua nhà.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Cơ khí Hưng Sơn và Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Ngọc Lan phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì liên danh được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này hết thời hạn được gia hạn mà liên danh vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng thì UBND TP Hà Nội thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.