DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội có 11.066 biên chế hành chính

05-12-2014 20:42
Kinhtedothi - Theo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của TP Hà Nội năm 2015 vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua sáng 5/12, năm 2015 Hà Nội sẽ có 11.066 biên chế hành chính.
Trong số 11.066 biến chế hành chính, có 9.408 biên chế công chức hành chính năm 2015, không tăng so với năm 2014. Lao động hợp đồng là 1.279 chỉ tiêu, tăng 332 chỉ tiêu so với năm 2014 nhằm bố trí đủ bảo vệ, lái xe cho các đơn vị. Lao động hợp đồng theo định mức là 379 chỉ tiêu, thấp hơn so với năm 2014, 255 chỉ tiêu.

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 151.078 biên chế. Trong đó, biên chế viên chức là 131.273, dự phòng 100 biên chế, tăng 2.274 biên chế so với năm 2014. Theo UBND TP số tăng này để bổ sung cho khối giáo dục, y tế và các đơn vị mới thành lập. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 12.167 chỉ tiêu. Lao động hợp đồng theo định mức là 7.638 chỉ tiêu, tăng so với năm 2014 là 287 chỉ tiêu để bố trí nhân viên nuôi dưỡng trong trường mầm non.
Về biên chế năm 2014, Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Hồng Khanh cho biết, Nghị quyết của HĐND TP đã giao 9.293 biên chế, tuy nhiên trong năm, Bộ Nội vụ giao bổ sung cho quận Nam Từ Liêm 115 biên chế, nâng tổng số biên chế lên thành 9.408.

Tuy nhiên, trên thực tế, năm qua, UBND TP đã giao cho các đơn vị 9.397 biên chế, dự phòng 11 biên chế, nhưng tính đến 1/9/2014, các đơn vị mới thực hiện được 8.084 biên chế (chưa tính số thi tuyển, tuyển dụng đến cuối năm 2014 khoảng 500 người, thấp hơn so với biên chế được giao là 800). Số biên chế còn thiếu, thành phố đang tiếp tục tuyển dụng trong kế hoạch năm 2014 với 428 chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch tuyển dụng trong quý I/2015.

Về lao động hợp đồng, UBND TP đã giao cho các đơn vị 1.581 chỉ tiêu, gồm 947 theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 634 chỉ tiêu hợp đồng theo định mức. Tuy nhiên, các đơn vị mới thực hiện được 1.269 người, trong đó có 848 người hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 421 người hợp đồng theo định mức.

Về biên chế sự nghiệp, đối với biên chế viên chức Nghị quyết HĐND giao 128.999 biên chế (phân bổ cho các đơn vị 128.180 biên chế; dự phòng: 819 biên chế). UBND TP đã phân bổ cho các đơn vị: 128.413 biên chế, dự phòng còn lại 586 biên chế (đã sử dụng 233 biên chế từ nguồn dự phòng để giao cho các đơn vị thành lập mới). Tính đến ngày 1/9/2014 đã thực hiện được 112.113 biên chế, thấp hơn so với số được giao 16.886 biên chế. Biên chế chưa sử dụng tập trung ở các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở Y tế, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường mầm non huyện..., hiện các đơn vị đang khẩn trương đăng ký kế hoạch tuyển dụng để tuyển dụng trong năm 2015.

Đối với lao động hợp đồng, Nghị quyết HĐND TP giao 18.073 chỉ tiêu, gồm 10.722 chỉ tiêu theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (phân bổ cho các đơn vị 10.652 biên chế; dự phòng 70 chỉ tiêu) và 7.351 chỉ tiêu định mức lao động. Tính đến đến ngày 1/9/2014 đã thực hiện được 14.463 chỉ tiêu. Trong đó, Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 8.554 người; lao động hợp đồng trong chỉ tiêu định mức lao động 5.909 người.

Để quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ biên chế được giao, UBND TP đã đề xuất 6 giải pháp, trong đó quyết liệt rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố gắn với yêu cầu tinh giản bộ máy và giảm biên chế. Kiên quyết tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các đơn vị hoạt động hiệu quả thấp, hoặc đã hết chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, UBND TP tiến hành rà soát, bổ sung các quy định quản lý và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra sai phạm; quy định việc gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý biên chế trong các đánh giá thi đua; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ các khoản chi hành chính đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Có biện pháp, lộ trình cụ thể để các cơ quan, đơn vị chấm dứt tình trạng ký hợp đồng lao động làm các nhiệm vụ chuyên môn thuộc trách nhiệm của công chức.

Ngoài ra, Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức để nâng cao chất lượng tuyển dụng và phòng chống tiêu cực. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, kiểm soát được việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Theo kế hoạch, trong quý I/2015, hoàn thành kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015; trước tháng 6/2015, hoàn thành kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phân cấp tổ chức thi tuyển. Trước tháng 9/2015, hoàn thành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015.
TAG: