Hà Nội có 722 trang trại nuôi lợn quy mô lớn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, hiện nhiều hộ chăn nuôi ở ngoại thành có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ các mô hình chăn nuôi quy mô lớn.

Tại thời điểm này, Hà Nội có 722 trang trại chăn nuôi lợn ngoài khu dân cư với gần 285.000 con (chiếm 18,5% tổng đàn lợn của Hà Nội), 1.153 trang trại chăn nuôi gia cầm với tổng đàn 4.630.469 con, chiếm 25% tổng đàn gia cầm toàn thành phố.