Hà Nội: Công bố đường dây nóng nhận phản ánh "phải bôi trơn mới cấp sổ đỏ"

Chia sẻ

Kinhtedothi - Công khai email, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo để tiếp nhận và xử lý phản ánh của công dân; kiên quyết kỷ luật cán bộ nếu phát hiện vi phạm…

Đó là những thông điệp mà lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đưa ra sau một năm đi vào hoạt động theo mô hình một cấp.

Công khai điện thoại, email Giám đốc

Thực hiện Luật Đất đai 2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở TN&MT, trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở TN&MT và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của các quận, huyện, thị xã, hoạt động theo mô hình một cấp từ tháng 4/2015. 

Sau một năm hoạt động, bộ máy Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã được kiện toàn và đi vào ổn định. 

Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thiện và ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy và các quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ), đăng ký chỉnh lý biến động, đăng ký thế chấp, xóa chấp, cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai.
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận thủ tục tại bộ phận một cửa.
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận thủ tục tại bộ phận một cửa
Để tiếp nhận phản ánh trực tiếp của Nhân dân, từ ngày 12/4, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã thiết lập thông tin đường dây nóng. Trong đó, công khai số điện thoại, email của Giám đốc và lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp tại bộ phận một cửa và trên phiếu giải quyết TTHC. 

“Việc tiếp nhận phản ánh qua email, số điện thoại đường dây nóng bảo đảm việc xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, nhằm ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm theo phản ánh. Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý, kỷ luật cán bộ” - ông Lê Tuấn Định - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội khẳng định.

Cắt giảm 30-50% thủ tục

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, thời gian thực hiện các TTHC liên quan đến công tác cấp sổ đỏ đã được rút ngắn, nhiều thủ tục và thành phần hồ sơ được cắt giảm. 

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và triệt để; chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng nâng lên nhờ có sự thống nhất chuyên môn trong toàn hệ thống văn phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thực hiện thủ tục, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Nhờ vậy, việc thực hiện các thủ tục, cấp sổ đỏ thời gian gần đây đã đạt tiến độ nhanh hơn, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và triệt để hơn.
Hà Nội: Công bố đường dây nóng nhận phản ánh "phải bôi trơn mới cấp sổ đỏ" - Ảnh 1
Cụ thể, thời gian thực hiện các thủ tục được giảm đáng kể (một số thủ tục từ 45-55 ngày giảm xuống 20-30 ngày); giảm số lượng thành phần hồ sơ (từ 9 loại giấy tờ xuống còn 5). Qua đó, giảm chi phí TTHC; số lượng hồ sơ tồn đọng quá hạn cơ bản đã được giải quyết hết. Ngoài các ngày làm việc trong tuần, đơn vị còn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Trong năm 2016, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tập trung rà soát và chuẩn hóa Bộ TTHC liên quan đến công tác cấp sổ đỏ theo tinh thần cắt giảm 30-50% thủ tục và thành phần hồ sơ. 

Ngoài ra, phối hợp với cơ quan Thuế để thực hiện nội dung trao đổi, cung cấp thông tin đất đai theo hình thức thư điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xác định giá đất làm căn cứ thủ tục liên quan đến đăng ký biến động và cấp sổ đỏ.

Thông tin đường dây nóng của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận phản ánh của công dân:

Giám đốc: 04.37344995; Email: vpdkdd_sotnmt@hanoi.gov.vn. 

Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp: 04.37344996; Email: lethithuhien_sotnmt@hanoi.gov.vn.