DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội công nhận 52 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp TP năm 2019

Như Hương
06-01-2020 16:23
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 7475/QĐ-UBND về việc công nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp TP Hà Nội năm 2019".
Theo Quyết định, Hà Nội công nhận 52 sản phẩm, bộ sản phẩm là “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp TP Hà Nội năm 2019”. Mỗi sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cấp 01 Giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng là 5 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng cho 52 sản phấm, bộ sản phẩm được công nhận là 260 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí khuyến công TP năm 2019 giao Sở Công Thương thực hiện tại Quyết định số 6688/QD-UBND ngày 07/12/2018 của UBND TP Hà Nội.
Các đơn vị, các nhân có sản phẩm được công nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp TP Hà Nội năm 2019” được hưởng các quyền lợi, trách nhiệm theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương: Số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014, số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018.