Hà Nội cụ thể hóa đăng ký biến động sử dụng đất đai, sở hữu tài sản gắn liền với đất

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội.

Quy định bao gồm 4 chương và 17 điều quy định một số nội dung về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn TP.
Điểm đáng lưu ý, về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm: Thủ tục chuyển nhượng, tổ chức nộp một bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Cụ thể, tổ chức chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng có văn bản gửi Sở TN&MT xin làm thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu - bản chính).
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì ngoài những giấy tờ nêu trên, tổ chức phải nộp thêm Trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân đo đạc lập, được Sở TN&MT thẩm định (bản chính).

Sở TN&MT thẩm định các điều kiện theo quy định tại Điều 188, 189 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 1, Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, kiểm tra thực tế việc sử dụng đất và có văn bản thông báo kết quả thẩm định đủ điều kiện để các bên tổ chức ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện thủ tục; đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo.

Trường hợp mua bán tài sản gắn liền với một phần đất thuê thì Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm định điều kiện tách thửa. Việc tách thửa theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Thời gian giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Về thủ tục đăng ký biến động và trình tự giải quyết: Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở TN&MT, các bên làm thủ tục lập hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định và chuyển 1 bản hợp đồng (bản chính) cho Sở TN&MT trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Thời gian giải quyết không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Sở TN&MT có trách nhiệm trình UBND TP quyết định thu hồi đất của bên chuyển nhượng, cho đơn vị nhận chuyển nhượng thuê đất để sử dụng cùng công trình đã xây dựng trong thời hạn thuê đất còn lại.

Sau khi UBND TP quyết định, Sở TN&MT thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất.

Sau khi người sử dụng đất thực hiện xong các nghĩa vụ quy định tại quyết định cho thuê đất của UBND TP, Sở TN&MT ký GCN và thông báo cho tổ chức sử dụng đất trong cùng 1 ngày; thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Thời gian giải quyết, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc.

Ngoài ra, Sở TN&MT trao GCN cho người được cấp trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày người được cấp GCN nộp đủ văn bản hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất thuê có chuyển mục đích sử dụng đất thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của UBND TP Hà Nội.
Độc giả có thể xem toàn văn Quyết định trên TẠI ĐÂY