Hà Nội dành 100 tỷ đồng cho các dự án cấp bách

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 418/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2015 (đợt 1).

 Theo quyết định, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đợt 1, năm 2015 cho chương trình phát triển kinh tế, xã hội các vùng 95,449 tỷ đồng, các dự án cấp bách khác của thành phố là 100 tỷ đồng.

Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện dự án; xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện các hạng mục đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh toán, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 Đối với các dự án chưa đủ điều kiện thủ tục để phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đợt 1, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án.

 Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đôn đốc, hướng dẫn sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ đầu tư triển khai thực hiện, thanh quyết toán các dự án, công trình đúng quy định pháp luật.

 Kho bạc Nhà nước Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân, thanh toán các dự án đúng quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trình UBND thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.